Algemene voorwaarden

De koper dient de ‘Algemene verkoopsvoorwaarden’ zonder voorbehoud te aanvaarden wil hij de digitale bestelbon valideren. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestel-bons of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor het contract dat er voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan ons stilzwijgen worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voor-waarden.

Betalingen

De betaling gebeurt onmiddellijk via bancontact, Visa of Marstercard. Kopers, leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hun personeelsleden en bestuurders, kunnen eveneens kiezen voor overschrijving. Met het oog op een vlotte afhandeling vragen we om de betaling via overschrijving zo snel mogelijk uit te voeren. Indien de betaling niet werd uitgevoerd binnen de 30 dagen na opmaak van de factuur wordt de factuur gecrediteerd en de bestelling geannuleerd.

Levering

De levering gebeurt binnen de 14 dagen na registratie van de betaling. Digitale producten zijn download-baar via het account van de koper van zodra de registratie van de betaling gebeurd is. Tijdens verlofperio-des kan de levertermijn iets langer duren.

Herroepingsrecht

De consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen, vanaf de datum van zijn levering van de bestelling, om eventueel te melden dat hij afziet van zijn aankoop.

Meld je retourzending per email. De terugzending van het (de) betrokken product(en) door de koper ge-beurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de email.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het (de) betrokken product(en), voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verke-ren).

De verzendingskosten voor terugzending van het (de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in het geval van niet-conforme levering.

Prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van mogelijke vergissingen. De verzendkosten zijn afhankelijk van de afstand en het gewicht van de bestelling. De prijzen zijn in euro uitgedrukt.

De prijzen zijn geldig op de dag van het bezoek van de website. Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen deze op de website aangepast worden.

Auteursrechten

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze. Noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.